info@ortoptika-trutnov.cz
+420 737 829 032

O nás

V roce 2010 jsem ukončila bakalářské studium obor Optometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. V roce 2013 jsem úspěsně vykonala Státní závěrečnou zkoušku a obhájila
bakalářskou práci v oboru Ortoptoptika na PřF UP v Olomouci. Téhož roku jsem promovala v
magisterském studiu oboru Optometrie PřF UP v Olomouci a získala titul Mgr. Vždy jsem tíhla spíše ke
komplexnější péči o zrak, k práci s dětmi a tak výběr oboru byl pro mě jasný.
V roce 2014 jsem získala Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru
ortoptika. Od roku 2014 jsem pracovala v ortoptické ordinaci Mgr. Zuzany Štěrbové v Hradci Králové,
kde jsem získala cenné zkušenosti.

Absolvolala jsem dva Certifikované kurzy – Diagnostika a léčba prizmat v neurooftalmologii a
strabologii pro ortoptisty a Včasný záchyt významných očních poruch u dětí v neverbálním období ve
věku 6 měsíců do 3 let. Těmito kurzy jsem získala zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené
zdravotnické činnosti.