Co může napovědět, že moje dítě trpí oční vadou??

nemotornost, časté zakopávání, narážení do různých předmětů, špatná prostorová orientace nechuť k práci na blízkou vzdálenost – např. kreslení, čtení hmouření, pálení očí přivíraní jednoho oka občasné zašilhání (například na fotografii) náklon hlavy k jedné straně šedavá nebo bílá zornice pokles víčka