info@ortoptika-trutnov.cz
+420 737 829 032

Tupozrakost

Tupozrakost neboli amblyopie je funkční vada zraku, která se projevuje jako snížená zraková ostrost bez zjevné příčiny na zrakovém orgánu. Tupozrakost vzniká již v útlém dětském věku, může vznikat na podkladě odlišnosti obrazu pravého a levého oka. Mozek není schopný tyto dva odlišné obrazy spojit a vytvořit jeden vjem, proto je horší obraz soustavně centrálně potlačován. Tupozrakost vzniká například při šilhání nebo při odlišné velikosti refrakční vady pravého a levého oka. I po nasazení správné dioptrické korekce (brýlí) není oko schopné vidět ostře. Čím později je amblyopie objevena, tím horší prognóza jejího úplného vyléčení.

Okluze

Způsob léčby tupozrakosti spočívá ve zvýhodnění oka tupozrakého. Nejčastěji se užívá okluzor, kterým zakryjeme oko lépe vidoucí a necháme odryté pouze oko tupozraké. Tímto nutíme k práci oko, které bylo doposud utlumené, a tak se zraková ostrost amblyopického oka může zlepšovat.

Okluze může být jednostranná nebo také střídavá. Doba okluze je úměrná stavu amblyopie, tedy čím těžší tupozrakost, tím delší denní okluze vedoucího oka.

Okluzor může být naplasťový nebo látkový. Vždy je třeba zkontrolovat funkčnost okluzoru. Často se stává, že u těch látkových dítě rádo „podkoukává“, čímž okluze ztrácí na funkci a léčba nemá kýžený efekt. Proto u těžších tupozrakostí je první volbou okluzor náplasťový.

Pleoptika

Pleoptika je tedy samotné cvičení tupozrakého oka. Cvičí se s okluzorem. Existuje tzv. pasivní a aktivní pleoptika. Pasivní cvičení probíhá v ortoptické ambulanci na přístrojích pod dohledem ortoptisty.

Aktivní pleoptiku můžete s dítětem provádět i doma. Dítě se zakrytým okem vykonává určitou činnost na blízko, čím drobnější a náročnější úkony, tím lépe. Mezi takovéto činnosti můžeme zařadit různé hry které zapojují jemnou motoriku – puzzle, stavebnice, vybarvování obrázků, vyšívání, hledání rozdílů, atp. Můžeme použít i tablet. Žádoucí je, aby dítě hrálo určitou hru, kde je nutná správná spolupráce oko-ruka. Další dobrou a zábavnou pomůckou je například Albi tužka s knížkou. Je žádoucí najít takovou činnost, kterou bude dítě bavit, zajímat a jeho pozornost bude plně věnována dané činnosti.